Nutzen Sie unserePension und Restaurant Na Pilce


Tipy na výlety

V blízkém okolí penzionu se nachází několik zajímavých tipů k výletu. Hlavní památkovou zónou je nejbližší město Třebíč, kde se nachází hned několik památek světového dědictví UNESCO, mezi nejdůležitější patří pro příklad bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť, synagoga nebo židovský hřibotov. Průvodce po těchto památkách můžete nalezt zde na stránkách města Třebíč: http://www.trebic.cz/unesco/

Bazilika sv. Prokopa (UNESCO)

Bazilika je románsko-gotický křesťanský kostel, jež kdysi býval benediktinským opatstvím, které bylo založeno roku 1101 moravskými Přemyslovci. Bohatě vybavený klášter se stal významným náboženským, kulturním a hospodářským centrem a v neposlední řadě i významnou vojenskou pevností. Svou pozici si udržel až do doby husitských válek. Postupný úpadek dovršilo dobytí uherskými vojsky v roce 1468. Poté bylo panství odňato církvi a klášter od 16. století přestavován na šlechtický zámek. V držení rodu Valdštejnů setrvalo třebíčské panství od počátku 17. století do konfiskace v roce 1945.

Dnes zde sídlí Muzeum Vysočiny s unikátními expozicemi lidových betlémů, vltavínů, dýmek a dalších regionálních zajímavostí.
Židovská čtvrť (UNESCO)

Třebíčská židovská čtvrť je jednou z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě. Ghetto se vyvíjelo již od 12. století, zachováno bylo 123 domů stavěných v různých stavebních slozích, dvě synagogy a židovský hřbitov.

Židovské město je příkladem maximálně zastavěného území. Domy zpravidla nemají zázemí dvorků, hospodářských staveb. Chybí zahrady; jedinou výjimkou je bývalá Subakova zahrada, která vznikla v místě jednoho ze zbořených domů. Domy jsou navzájem stavebně propojené, mezi nimi tmavé průchody, křivolaké uličky či soutky. Jádra a dispozice domů je renesanční a barokní; příklady slohových detailů: hřebínkové klenby, kamenná ostění dveří a oken, rohová loubí.Kostel Narození Panny Marie

Je farní kostel Římskokatolické farnosti Přibyslavice a kulturní památka v Přibyslavicích. Na omítce jihovýchodní vnější zdi byl někdy v 16. století namalován obraz Panny Marie. Zatímco jiné části fasády kostela bylo třeba v důsledku živelních pohrom a povětrnostních vlivů obnovovat, obraz Panny Marie zůstával neporušený. Přístřeší v podobě kaple se tento památný obraz dočkal roku 1724, když ji svým nákladem nechal zbudovat hrabě Antonín Rombald Collalto. Početné poutě si časem vyžádaly proměnit kapli ve veliký poutní kostel. Tak se stalo za hraběte Tomáše Collalto; ten však zemřel předtím, než byl kostel dokončen, roku 1764. Stavbu zastavil nový majitel panství hrabě Jan Nepomuk Collalto roku 1768. Průčelí kostela dostalo dnešní podoby teprve roku 1936 podle architekta Kamila Hilberta. O dostavění věží se velmi zasloužil dlouholetý přibyslavický farář František Čermák (1865–1901), který za daným účelem založil fond.


Rozhledna na Pekelném kopci

Jižně od Třebíče vznikl v roce 2014 zajímavý turistický cíl. Rozhledna, která se tyčí na vrcholu Pekelného kopce (572 m n m.), měří 26,5 metrů a jejím tvůrcem je architekt Pavel Jura. Rozhledna je tvořena z modřínového dřeva s kovovými prvky a její vzhled odráží znaky třebíčských UNESCO památek – baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti. Turisté se tak mohou těšit na lákavý cíl výletů, který nabídne krásný výhled na Třebíč i okolní krajinu.


Podoba rozhledny na Pekelném kopci se váže k místní třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop zkrotil ďábla a potom ho odhodil, ten dopadl na Pekelný kopec. Pekelný původ zdůrazní také nově zpracovávané logo s postavou pekelníka. Kromě souvislostí s bazilikou svatého Prokopa v sobě má rozhledna zakomponovaný i prvek z židovské kultury. Půdorys kombinovaný ze dvou čtverců připomíná Davidovu hvězdu.


K rozhledně vede také značená stezka. Na zhruba pětikilometrové trase jsou rozmístěny jednoduché přístřešky i lavičky.TOPlist

Rezervace - testovací verzeDiese Website verwendet Cookies, um Dienste bereitzustellen, Anzeigen zu personalisieren und Verkehr zu analysieren. Wenn Sie diese Tatsache nicht akzeptieren, verwenden Sie bitte diese Website nicht.